Kirkegårdens historie:Klik for stort billede

Garnisons Kirkegård blev efter dekret fra Frederik III udlagt som kirkegård i 1664, fra hvilket tidspunkt der har foregået begravelser, selvom den officielle indvielse først fandt sted den 13. juli 1671. Kirkegården blev benævnt ”Soldaterkirkegården”, og det var da også soldater, der blev begravet her.

Klik for stort billedeI 1706 opførtes Garnisons Kirke ved den nuværende Sct. Annæ Plads og i 1723 skiftede ”Soldaterkirkegården” navn til sit nuværende navn, Garnisons Kirkegård.

I 1711 under den store pestepidemi blev det bestemt, at civile også kunne blive begravet på kirkegården, da det kneb med plads omkring kirkerne inde i byen. Der er begravet mange både militære og civile kendte på kirkegården.


Et af  de mange karaktertræk ved kirkegården er de mange gamle grave, der stadig er i familieeje og krigermonumenterne over faldne i krigene 1848 – 1850 og 1864.
Garnisons Kirkegård er en selvstændig, menighedsrådsdrevet kirkegård underlagt Hærens øverste myndighed.

Kirkegården skal indtil videre ligge til år 2150.

Klik for stort billede